Hizmetler ve Ürünler

Trafo Yağı Kimyasal Laboratuvar

Trafo Yağı Kimyasal Laboratuvar

IEC ve ASTM Standartlarına Göre Trafo Yağının Elektriksel Test ve Gaz Analizlerinin Yapılması
Yağ ve Yağda Çözünmüş Gaz Numunesinin Alınması

Yağ Kimyasal ve Elektriksel Testleri
 • Power Factor Testi
 • Delinme Dayanımı Testi
 • Su Miktarı Testi
 • Asidite Testi
 • İç Yüzey Gerilim Testi
 • Renk ve Görünüş Testi
 • Özgül Yoğunluk Testi
Yağda Çözünmüş Gaz Numunesinin Alınması 
 • Parlama Noktası Testi
 • Metan (CH4)
 • Hidrojen (H2)
 • Karbondioksit (CO2)
 • Karbonmonoksit (CO)
 • Etilen (C2H4)
 • Etan (C2H6)
 • Asetilen (C2H2)
 • Oksijen (O2)
 • Azot (N2)
 • Toplam Çözünmüş Gaz (ppm)
 • Toplam Çözünmüş Gaz (%)
 • Toplam Yanıcı Gaz (ppm)
 • Toplam Yanıcı Gaz (%)